Forgot password?

ES Mobilumo paketas Lietuvos vežėjus gena į Lenkiją, o ekspeditorius – į Vokietiją

2022-12-08

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis Lietuvos 49,9% pervežimo apimčių tonomis ir 73,6% krovinių apyvartos tonkilometriais 2021 metais sudarė pervežimai tarp kitų šalių ir kabotažas (pervežimai kitų šalių viduje). 

Lietuvos kelių transporto įmonės Europos Sąjungos tarptautiniuose krovinių pervežimuose užima reikšmingą vietą. Svarbiausi yra pervežimai tarp senųjų ES narių Vakarų Europoje (EU-15). Eurostato duomenimis, per pastaruosius 9 metus (2012 -2021 m.) Lietuvos rinkos dalis tarptautiniuose pervežimuose tarp EU-15 šalių padidėjo nuo 0,9% iki 5,6% skaičiuojant tonomis

Bendrai vertinant, Kelių transporto sektorius sėkmingai valdo iššūkius – kovą dėl rinkos, degalų kainų augimą ir vairuotojų trūkumą. 

Veiklai įtakos turėjo ir Europos Sąjungoje taikoma nuo 2022 metų vasario taikomas Mobilumo paketas. Tą tiesiogiai ir netiesiogiai rodo trys požymiai: 

  1. Skirtumas tarp fizinių pervežimo apimčių ir transporto įmonių pajamų augimo tempų
  2. Staiga išaugusi transporto paslaugų importo apimtis iš kai kurių ES šalių 
  3. Spartėįantis lietuviško kapitalo įmonių steigimas Lenkijoj, Vokietijoje ir kitose šalyse

1.

Lyginant 2022 m. 2-ą ketvirtį su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu Lietuvos krovinių pervežimo apimtys tonomis sumažėjo -11,8%: tarptautinių pervežimų tarp kitų šalių dar augo +1,9%, o kabotažo mažėjo net -20,4%, (Lietuvos Statistikos departamento duomenys)

[galima praleisti} iškrautų Lietuvoje krovinių daugėjo +1,1% o kitomis kryptimis mažėjo: Lietuvoje pakrautų krovinių mažėjo -4,1%, vidinių pervežimų apimtys mažėjo -22,9%. 

Tuo tarpu transporto įmonių pajamos lyginant 2022 m. ir 2021 m. 2 ketvirtį išaugo kur kas smarkiau: Krovininio kelių transporto ir perkraustymo (EVRK kodas H494) +28,2%, o ekspedijavimo (EVRK kodas 5229) + 23,6%.  Labai tikėtina, kad tokioms „žirklėms“ tarp mažėjančių apimčių ir augančių pajamų turėjo ne tik padidėję krovinių pervežimo tarifai, bet ir dalies krovinių pervežimo veiklos perkėlimas į užsienį.

 

  1.  

Lietuvos banko duomenimis 2021 metais Lietuvos transporto paslaugų eksportas į ES šalis  sudarė 5,56 mlrd. EUR ir 2,1 karto viršijo transporto paslaugų  importą iš ES šalių (2,66 mlrd. EUR). Didžiausios transporto paslaugų eksporto ES šalyse partnerės yra Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Austrija, Danija, Italija, Lenkija, Belgija, Ispanija, Švedija ir Baltijos šalys.

Mobilumo paketo įtaką rodo skirtumas tarp transporto paslaugų eksporto ir importo tempų: Per metus (lyginat 2022 m. II ketvirtį su tuo pačiu 2021 m. ketvirčiu) transporto paslaugų eksportas į ES šalis išaugo +34,6% (nuo 1,38 iki 1,86 mlrd. EUR. Eksporto augimo tempai atskirose šalyse mažai skyrėsi.

Tuo tarpu patį laikotarpį transporto  paslaugų importas iš ES šalių  išaugo  +48,9% (nuo 657 iki 980 mln EUR. Ypač sparčiai jis augo iš Lenkijos +74,9% (nuo 176 iki 309 mln. EUR), iš Vokietijos +56,8% nuo (110 iki 173 mln. EUR), ir iš kitų ES šalių, kurios nepatenka į didžiausių transporto paslaugų eksporto krypčių dvyliktuką - +52,9% (nuo 107 iki 164 mln. EUR).  
  1.  

Credeo savo klientų poreikiams naudoja įvairias tarptautines duomenų bazes.  Lenkijoje ir Vokietijoje 2017-2022 m. įsteigtos 82 transporto įmonės, kurių tiesioginiai akcininkai yra Lietuvos juridiniai asmenys (52 Lenkijoje ir 30 Vokietijoje). 

Į šią atranką nepatenka sąsajos per fizinius asmenis (pvz. Lietuvos įmonės savininkas kaip fizinis asmuo įsteigia įmonę kitoje šalyje.) Viena iš priežasčių yra ta, kad Lietuvoje, skirtingai nuo kitų Europos Sąjungos šalių, JADIS (Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos) duomenys nėra vieši.  

Iš 82 įmonių beveik visi galutinai akcininkai – juridiniai asmenys yra Lietuvos įmonės, o 6 įmonių galutiniai savininkai (įmonės) yra registruoti Vokietijoje, Kipre, Danijoje, Prancūzijoje.  

Įdomu, kad iš 52 Lenkijoje įsteigtų lietuviškų transporto įmonių 46 (88%) turi veiklos kodą H4941 Krovinių vežimas kelių transportu),  o iš 30 Vokietijoje įsteigtų įmonių  net 27 (90%) turi veiklos kodą H5229 Kita transportui būdingų paslaugų veikla(Ekspedijavimas)

Apie užsienyje veikiančių įmonių dydį kalbėti per anksti, nes finansiniai duomenys kitose šalyse pateikiami vėliau, ypač Vokietijoje. Yra 5 įmonės kurių paskutinė prieinama apyvarta  siekia 10-60 mln. EUR.

 

Lietuvos įmonių įsteigtos transporto įmonės kitose šalyse 

 

Įsteigta Lenkijoje 

Įsteigta Vokietijoje 

Iki 2016 m.

1

4

2017

3

2

2018

8

1

2019

9

9

2020

10

4

2021

14

7

2022 6 mėn.

7

3

Iš viso 

52

30

Šaltinis: UAB Baltfakta (D&B atstovas), duomenis apdorojo Credeo

 

Lietuvos įmonių įsteigtos transporto įmonės kitose šalyse 2017-2022 m.

 

 

Šaltinis: UAB Baltfakta (D&B atstovas), duomenis apdorojo Credeo

Lentelė grafikui apie paslaugų importą (2 dalis)

 

Transporto paslaugų importas iš Europos Sąjungos šalių (EU-27) į Lietuvą 

2019-2022 m. ketvirčiais, mln. EUR

   

Europos Sąjunga

(EU-27)

LenkijaVokietijaKitos 10

(ES TOP-12 Eksporto šalys)

Kitos 15

(ne TOP-12 eksporto šalys)

2019

K1

465,3

96,3

58,4

190,8

119,8

 

K2

504,1

113,2

59,9

186,9

144,1

 

K3

501,6

111,5

61,4

206,2

122,6

 

K4

512,4

121,1

70,5

208,1

112,7

2020

K1

457,6

119,7

78,6

181,1

78,2

 

K2

416,6

113,5

77,9

171,0

54,2

 

K3

453,4

109,6

87,6

194,7

61,5

 

K4

516,4

147,7

105,9

195,4

67,4

2021

K1

500,8

122,2

95,7

198,4

84,5

 

K2

657,7

176,5

110,2

264,0

107,1

 

K3

727,0

179,4

128,8

278,5

140,3

 

K4

779,1

231,0

124,8

296,5

126,8

2022

K1

864,9

257,2

171,1

303,8

132,8

 

K2

979,6

308,7

172,7

334,4

163,8

2022 m. II ketv. plg. su 2021 II ketv.

+48,9%

+74,9%

+56,8%

+26,7%

+52,9%

             

Duomenys: Lietuvos bankas, apdorojo Credeo

 

Transporto paslaugų importas iš Europos Sąjungos šalių (EU-27) į Lietuvą 

2019-2022 m. ketvirčiais, mln. EUR

Transporto paslaugų importas iš Europos Sąjungos šalių (EU-27) į Lietuvą 

2019-2022 m. ketvirčiais, mln. EURTransporto paslaugų importas iš Europos Sąjungos šalių (EU-27) į Lietuvą 

2019-2022 m. ketvirčiais, mln. EUR

Duomenys: Lietuvos bankas, apdorojo CredeoTransporto paslaugų importas iš Europos Sąjungos šalių (EU-27) į Lietuvą 

2019-2022 m. ketvirčiais, mln. EUR

Duomenys: Lietuvos bankas, apdorojo Credeo