Forgot password?

Kaip sėkmingai išieškoti skolą patiems? Credeo patarimai.

2023-02-22

Būkite pasiruošę

Pokalbis su skolininku – sudedamoji skolos išieškojimo proceso dalis. Siekiant, kad jis būtų rezultatyvus, t.y. jau pirmojo kontakto metu būtų nustatytos tikrosios vėlavimo priežastys ir realios galimybės atsiskaityti, būtina pasiruošti. Kalbantysis turi žinoti, dėl kokių konkrečių paslaugų tiekimo, prekių pardavimo ir kokiomis sąlygomis buvo sulygta tarpusavio sutartyje, ar joje buvo apibrėžtos vėlavimo pasekmės, jei ne, ar yra galimybė konkrečiu atveju pritaikyti atsakomybę vadovaujantis teisės aktais. Ne mažiau svarbu surinkti kuo daugiau duomenų apie patį skolininką – turimus įsiskolinimus, inicijuotus teisminius procesus, pritaikytus areštus, darbuotojų skaičių (jų kitimą), vadovą (ar turi/turėjo kitų įmonių, koks jų statusas) ir kt.  

Visos šios informacijos įsisavinimas iki susitikimo leis Jums valdyti pokalbį ir kritiškai vertinti kiekvieną skolininko pasiteisinimą ar pažadą.

Viską dokumentuokite, užfiksuokite

Skolininkai linkę pamiršti savo pažadus ir susitarimus, jų mėgstama frazė: „Jūs ne taip mane supratote“. Todėl nepriklausomai nuo pokalbio rezultato, skirkite keletą minučių pokalbio detalių fiksavimui ir pateikite jas skolininkui patvirtinti. Jei skolininkas tą daryti atsisakys, tai  bus papildoma žinutė, liudijanti jo „rimtą“ nusiteikimą skolos grąžinimo atžvilgiu. Kita vertus, jau pirmojo kontakto su skolininku metu turite galvoti apie sekančius žingsnius (strategiją), nes jei skolos išieškojimas visgi persikels į teisminę instanciją, susirašinėjimas su skolininku taip pat galės būti naudojamas Jūsų reikalavimo pagrindimui. Nuoseklus detalių fiksavimas leis ir Jums patiems nepamesti svarbios informacijos apie sulygtus susitarimus,  kalbėtis su skolininku užtikrinčiau ir konstruktyviau („gaudyti“ skolininką jo paties žodžiais). 

Nedarykite išankstinių išvadų

Prieš pirmąjį susitikimą su skolininku dar kartą įsitikinkite, ar jis tebėra skolingas. Jei skola yra, kalbėkitės, tačiau būkite atsargūs su išankstiniu nusiteikimu skolininko atžvilgiu. Nepamirškite, kad pirma - visada egzistuoja klaidos/nesusipratimo tikimybė, antra - mes komunikuojame ne tik žodžiais, mūsų kalbėsena, tonas, manieros kartais pasako daug daugiau. Juk nebūtų smagu atsiprašinėti skolininko už nepagrįstą kaltinimą, tiesa? 

Išlikite ramūs ir kontroliuokite jausmus

Emocijos – žmogiškas, normalus dalykas. Manau, nesuklysiu sakydama, kad nesulaukus savo teisėto atlygio už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, Jūsų neaplanko džiugesys. Todėl prieš pokalbį su skolininku, jei esate karštesnio būdo, giliai pakvėpuokite, jog būtumėte maksimaliai ramūs ir galėtumėte sutelkti savo dėmesį ne į tai, ką Jūs norite pasakyti skolininkui, o į tai, ką jis sako Jums. 

Ilgametė praktika leidžia teigti, jog efektyvus skolos išieškojimas neatsiejamas nuo gebėjimo išgirsti, ką sako priešinga šalis. Tik girdėdami, užduodami patikslinančius klausimus, prašydami žodžius patvirtinančių veiksmų ir/ar dokumentų, galėsite per maksimaliai trumpą laiką perprasti skolininko profilį ir reaguoti tinkamai. 

Derėtų nepamiršti – sąžiningas verslininkas (nors ir susidūręs su finansiniais sunkumais, bet prisiimantis atsakomybę dėl atsiskaitymo) vertas Jūsų atjautos. Žinoma, nesakau, kad visais atvejais. Kartais pozityvesnis nusiteikimas, švelnesnis tonas skolininką motyvuoja mąstyti plačiau ir ieškoti būdų, kaip greičiau išbristi iš susidariusios nemalonios skolos situacijos.

Suteikite lankstumo

Nors gebėjimas girdėti ką sako skolininkas ir atitinkamai reaguoti yra vienas esminių dalykų skolų išieškojime, tačiau išankstinė strategija taip pat yra būtina. Patarimas - jau prieš pirmąjį kontaktą su skolininku turėkite pasiruošę kelis galimus pokalbio scenarijus. Vienas jų – skolininkas paprašys skolą išdėstyti. Siekiant nepasimesti ir išvengti pokalbio atidėjimo, nes Jums reikia pagalvoti, iš anksto apsispręskite, ar tokio pobūdžio derybos apskritai atitiktų Jūsų interesus. Jei taip, kokiomis sąlygomis sutiktumėte skolą išdėstyti (pagudraukite ir nusimatykite mažiausią Jus tenkinančią įmoką, bet skolininkui neskubėkite jos įvardinti, pasilikite „erdvės“ deryboms).

Nota bene! Susitarimas turi būti aiškiai formalizuotas (sumos, datos, šalys, parašai).

Išlaikykite tolimesnį bendravimą

Imtis griežčiausių priemonių skolininko atžvilgiu ar visgi ne? Kartais atsakymą, nori to ar nenori, padiktuoja verslo sfera, konkurencinė aplinka, skolos dydis, jos išieškojimo kaštai, turimi skolą pagrindžiantys dokumentai. Tačiau, kad ir kokios priežastys Jus stabdytų nuo tolimesnių skolos administravimo veiksmų, kai skolininko finansinė padėtis artimiausiu metu nieko gero nežada, pasistenkite nesudeginti tarpusavio bendravimo tiltų, išlaikykite galimybę skolininkui reguliariai paskambinti, paklausti kaip jam sekasi, kokius veiksmus jis atlieka, kad situacija keistųsi, galbūt Jūs kažkuo galėtumėte padėti. Neleiskite skolininkui pamiršti apie vis dar egzistuojančią skolą, nes kartais aplinkybės pasikeičia ir skolininkas „atsigauna“, įgyja galimybę atsiskaityti, svarbu nepraleisti to momento!

O jei konkrečiu atveju reikia profesionalaus požiūrio iš šalies, kreipkitės į Credeo skolų išieškojimo ekspertus, kurie pradines savo įžvalgas pateiks Jums Pro bono. 

Asta Kuliešiūtė