Forgot password?

Kreditų draudimo apsaugos galiojimas esant Nuosavybės teisių į prekes išlaikymo sąlygai (ROT)

2022-11-19

Šiuo laišku norime Jums priminti, kad Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Belgijos pirkėjams, skirtingos draudimo kompanijos numato Nuosavybės teisių į prekes išlaikymo sąlygą (Retention of Title – ROT), kurią privalote įgyvendinti tam, kad galiotų draudimo apsauga.

ROT turėtų būti aptarta, kaip viena iš bendradarbiavimo sutarties sąlygų ir svarbiausia patvirtinta abiejų šalių. Reikalavimo dėl atskiro dokumento nėra, tai galima numatyti sutartyje su pirkėju, užsakyme ar sąskaitoje.

Pateikiame Jums draudikų rekomenduojamas ROT formuluotes:

Prekyboje su Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Belgijos pirkėjais:

”The goods shall remain the property of the seller until the buyer has paid all sums due to the seller, whether under this agreement or under any prior or subsequent agreement”.

Prekyboje su Vokietijos pirkėjais:

”Der Verkäufer behält sich das Eigentum, an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung beglichen sind”.

Jūs galite naudoti ir kitas išplėstines formuluotes dėl Nuosavybės teisių į prekes išlaikymo.

Pirkėjui atsisakius patvirtinti ROT sąlygą, reikia iš karto informuoti draudimo kompaniją ir paprašyti  draudimo apsaugos taikymo be šios sąlygos. Be tokio suderinimo draudiminio įvykio atveju draudimo kompanija turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką.

Nuosavybės teisės išlaikymo sąlyga (ROT) netaikoma paslaugas teikiančioms įmonėms.