Forgot password?

Tikėjimas skolų išieškojimo mitais – finansinės gerovės rizika

2021-06-30

1 mitas: Skolų išieškojimas – „šaltas“, kategoriškas reikalavimas padengti skolą

Skolų išieškojimas jokiais būdais nėra grasinimas telefonu, tai dviejų šalių kompromiso paieška, reikalaujanti laiko, teisinių žinių ir derybinių įgūdžių. „Profesionalus skolų išieškotojas, pasitelkęs derybų meną ir strateginį mąstymą, visada bus keliais žingsniais priekyje nei skolininkas, o siekdamas geriausio rezultato elgsis labai apgalvotai“, – sako A. Kuliešiūtė.

Skolų išieškojimo procese neįmanoma apsieiti be psichologinių žinių. Komunikuojant su skolininku, labai svarbu greitai perprasti, „pajausti“ skolininką ir pradėti kalbėti „jo kalba“. Reikalinga suprasti, ką reiškia kiekvienas nutylėjimas, atodūsis ir tokie veiksmai kaip telefono ragelio numetimas, šaukimas, kaltinimai, vengimas kalbėti ir kt.  Rekomenduojama visuomet prašyti veiksmų ar dokumentų, kurie patvirtintų išsakomus žodžius. Tik tokiu būtu galima per maksimaliai trumpą laiką perprasti skolininko profilį ir priimti tinkamus sprendimus.

2 mitas: Dirbant su skolų išieškotojų įmone – reikia specialių IT produktų

Pasitelkus išorės partnerį, reikia užtikrinti perduodamų duomenų apsaugą nuo nutekėjimo tretiesiems asmenims. Todėl yra naudojami saugūs ir paprasti duomenų kodavimo mechanizmai, nėra reikalingos papildomos informacinės technologijos. Tam kad būtų atlikti ikiteisminio išieškojimo veiksmai prašoma tik tiek informacijos, kiek pakanka tinkamam reikalavimo suformulavimui.

Pasak A. Kuliešiūtės, patogiausia yra tai, kad skolų išieškojimo įmonė konkrečiam klientui priskiria asmeninį skolų išieškojimo ekspertą. Siekiant bendradarbiavimo operatyvumo, naudojamas telefonas, elektroninis paštas ar kita klientui patogi virtuali platforma, per kurią galima  patogiai ir greitai aptarti administruojamus skolų atvejus.

3 mitas: Skolų išieškojimas – brangi paslauga

Skolų išieškojimo partnerio samdymas yra būdas sutaupyti kai kurias įmonės išlaidas. Visų pirma, nereikės samdyti naujo darbuotojo, atsakingo už skolų išieškojimą, investuoti į jo kompetencijos kėlimą. Taip pat nebus patiriamos mokamų duomenų bazių ir registrų naudojimosi išlaidos.

Dažniausiai skolų išieškotojai savo veiklą grindžia sėkmės mokesčio pagrindu, todėl, kad ir koks sudėtingas skolos išieškojimo procesas būtų, nesėkmės atveju kreditorius nepatiria papildomų išlaidų.

„Taip pat reikėtų įvertinti, kad įmonės sutaupo savo brangų laiką ir gali orientuotis į pagrindinį tikslą – savo veiklos vystymą, gerinimą, o ne prarasti jį derantis su skolininkais. Dar viena galimybė sutaupyti plačiąja prasme – beviltiškų skolų nurašymo procedūra, kuomet įgyjama galimybė susigrąžinti dalį mokesčių“, – komentuoja A. Kuliešiūtė.

4 mitas: Verslas, bendradarbiaujantis su skolų išieškojimo įmone, netenka savo klientų

Dažnai vengiama kreiptis į profesionalius skolų išieškotojus tikint, kad tai nulems klientų praradimą. „Šiais laikais skolų išieškotojai labai gerai supranta verslo poreikį ne tik atgauti teisėtai uždirbtus pinigus, bet ir išsaugoti klientą. Išieškojimo veiksmai yra suderinami su klientu, nesiimama kategoriškų sprendimų, stengiamasi susidariusią skolos situaciją išspręsti taikiai. Kita vertus, būna tokių situacijų, kai nusprendžiama nerizikuoti verslo finansine gerove ir tam tikro kliento/skolininko atžvilgiu nedelsiant imtis griežtesnių priemonių”, – teigia A. Kuliešiūtė.

Skolų  išieškojimo srityje veikia gerasis ir blogasis „policininkas”. Blogasis – reikalauja net tik sumokėti skolą, bet ir atlyginti kreditoriaus patiriamus nuostolius, padengti skolos išieškojimo mokesčius. Gerasis policininkas (kreditorius) gali sumažinti ar visiškai atleisti skolininką nuo papildomai mokėtinų sumų ir tokiu būdu išlaikyti šiltesnį tarpusavio su klientu santykį.

5 mitas: Skolų išieškojimo paslaugos tik didelių verslų pasirinkimas

Dar vienas klaidinantis mitas, jog skolų išieškojimo paslaugos aktualios tik dideliems verslams. Smulkiosioms įmonėms, neturinčioms vidinės kompetencijos, skolų išieškotojų pagalba, galima sakyti, dar labiau reikalinga negu didelėms. Skolų valdymo ekspertė A. Kuliešiūtė paaiškina, kad maža Lietuvos rinka smulkiuosius verslus slegia stipria konkurencine aplinka ir tai pagrindinė priežastis, dėl ko rizikuojama savo verslo finansine gerove, tačiau bet kokia kaina siekiama neprarasti kliento.

Todėl smulkiosioms įmonėms rekomenduojama nuo pat darbo su klientu pradžios pasitelkti išorės partnerį. Subtilia skolų išieškotojo spaudo forma jau sąskaitų išrašymo metu pateikiama informacija, kad sąskaitų apmokėjimas prižiūrimas profesionalo. Sąskaitos neapmokėjimo atveju, klientas, sulaukęs skambučio iš išorės partnerio, nenustebs ir nesijaus neinformuotas.

Nesvarbu, kokio dydžio įmonė, profesionalūs skolų išieškotojai sutaupo jų laiką, finansinius išteklius ir pasiūlo geriausius sprendimų variantus bei įrankius tolimesniam darbui su skolininkais.