Forgot password?

DOVANŲ POLITIKA

Įmonių UADBB "Kreditų draudimo brokeris", UADBB "Rizikos valdymo specialistai", UAB "RVS konsultacijos", UAB "Skolų valdymo partneris"  vadovai ir savininkai, atsižvelgdami į „Antikorupcijos vadovą verslui“, gerąją verslo įmonių dovanų politikų praktiką, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) rekomendacijas: 

  • pritaria šiai Dovanų politikai, kuri yra vienas iš įmonės atsparumo korupcijai elementų; 
  • sutaria savo elgesiu rodyti tinkamą pavyzdį; 
  • informuoja įmonės darbuotojus apie šios politikos svarbą.

 

Bendri Įsipareigojimai

Vykdydami veiklą mes laikomės teisės aktų reikalavimų, Vyriausiosios tarnybinės etikos

komisijos, EBPO rekomendacijų ir šios politikos nuostatų.

Dovanos esmė

Dovana yra bet koks vertę turintis materialus ar nematerialus daiktas (taip pat reprezentacinis gaminys, kurio vertė yra didesnė nei įprasta mūsų įmonei) ar paslauga, įteikiama kitam asmeniui pagal tarptautinį protokolą, nusistovėjusias tradicijas ar yra skirtos reprezentacijai, nesitikint mainais už tai gauti kokią nors naudą, atlygį ar teises, pareigas ar privilegijų.

 

Netoleruotinos dovanos

  • Mes netoleruojame dovanų, įskaitant neatlygintinų paslaugų, teikimo ar priėmimo,  išskyrus jei dovanos yra leidžiamos pagal teisės aktus ir atitinka tarptautinį protokolą, nusistovėjusias tradicijas ar yra skirtos reprezentacijai.
  • Mes neimame ir neteikiame dovanų:
  • viešojo sektoriaus subjektams, su kuriais buvome, esame, ar galime būti susiję per prekių, paslaugų ar darbų rašytines ar nerašytines pirkimų sutartis; 
  •  verslo partneriams, su kuriais buvome, esame ar galime būti susiję per prekių, paslaugų ar darbų rašytines ar nerašytines pirkimų ar kitas sutartis, išskyrus atvejus, jei dėl dovanų, atitinkančių tarptautinį protokolą, nusistovėjusias tradicijas ar skirtų reprezentacijai, teikimo ar gavimo žino ir (ar) pritaria įmonės vadovai, savininkai;
  • politikams.

 

Dovanų apskaita

Mes imamės veiksmų, kad darbuotojai praneštų įmonės atsakingiems darbuotojams apie duotas ir gautas dovanas, reprezentacinius gaminius, bei vykdome gautų ir teiktų dovanų ir reprezentacinių gaminių apskaitą bei susijusios informacijos viešinimą.

Dovanos ir darbuotojai 

Mes informuojame darbuotojus apie dovanų ir reprezentacinių gaminių teikimo ir davimo politiką ir tvarką.

Dovanų vertė

Pagal šios politikos nuostatas teikiamos dovanos ar reprezentacinio gaminio vertė negali leisti praturtėti, pasipelnyti, gauti ženklios naudos asmeniui, kuriam ji skirta, iš ją gaunančio asmens negali būti siekiama nuolankumo ar įsipareigojimų.

Atsakomybė

Mes viešai skelbiame apie šios politikos taikymą įmonėje, o apie duotas ar gautas dovanas ar reprezentacinius gaminius, kurie neatitinka šios politikos nuostatų pranešame kompetentingoms valstybės įstaigoms.

Ši politika patvirtinta 20/10/2023 įmonių valdybos sprendimu.