Forgot password?

ES paramos projektas

Reaguodama į verslo poreikius kelti darbuotojų kvalifikaciją, įmonė UAB „Darnus verslas“ kartu su partneriais 2020 m. gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti 24 mėn. trukmės projektą „Darbuotojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“ NR. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0041. Projekto dėka 239 Lietuvos įmonių darbuotojų turės galimybę patobulinti kompetencijas bei įgyti naujų įgūdžių. Projekte suplanuoti mokymai orientuoti būtent į praktinių įgūdžių tobulinimą ir kasdienių darbinių situacijų sprendimą, todėl bus vykdomi tiesiogiai darbo vietose.

UADBB ,,Kreditų draudimo brokeris“ projekte dalyvauja kaip partneris. Įgyvendinant suplanuotas projekto veiklas, 11 įmonės darbuotojų patobulins savo kompetencijas. Įgytos žinios ženkliai prisidės prie aukštos klientų aptarnavimo kokybės bei užtikrins sklandžią įmonės veiklą.

Projekte, kaip partneriai, taip pat dalyvauja transporto logistikos įmonės UAB ,,Baltic transline“, UAB ,, Delamode Baltics“, statybos projektų valdymo įmonė UAB ,,Incorpus“ , pastatų ūkio valdymo bei kitas pastatų priežiūros paslaugas teikianti įmonė UAB „Inservis“, rapsų perdirbimo gamybinės įmonės UAB ,, Pasvalio agrochemija“ UAB ,,Rapsoila“ bei bioetanolio ir biodujų gamintoja UAB ,,Kurana“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2022 m. gruodžio mėnuo.

Projekto vertė 373 838,55 EUR iš kurių 186 919,27 EUR finansuojami Europos Socialinio Fondo lėšomis