Forgot password?

D.U.K.

Prekinių kreditų draudimas – viskas, ką reikia žinoti apie šią paslaugą

Nutikus draudiminiam įvykiui, prekinių kreditų nauda yra akivaizdi ir lengvai paskaičiuojama. Kita vertus, kai išmokos nėra, įmonės gauna papildomas paslaugas: pirkėjų patikrinimas, monitoringas, kreditų limitų kontrolė, biudžetavimo palengvinimas ir skolos išieškojimo procedūros. Į dažniausiai klientams kylančius klausimus apie prekinių kreditų draudimą atsako „Credeo” ekspertas Linas Ražinskas.

Kas yra prekinių kreditų (PK) draudimas?
Prekinių kreditų draudimas – veiksminga finansinės rizikos priemonė, kuri apsaugo klientą nuo nuostolių, jo pirkėjo nemokumo atveju.
Ar reikia nerimauti, jei klientai atsiskaito laiku?
Dėl nerizikingų klientų nereikia per daug nerimauti, bet verta juos stebėti. Net ir tokie klientai nėra apsaugoti nuo bankroto. Taip pat pasitaiko atvejų, kai nerizikingiems klientams yra daromos nuolaidos atsiskaitymo laikotarpiui, atidedant mokėjimus. Tai reiškia, kad, jeigu bent vienas iš nerizikingų pirkėjų subankrutuotų, klientas iš karto netektų dalies pajamų dėl pritaikytų nuolaidų atsiskaitymams.
Ar reikia prekinių kreditų draudimo, jeigu turiu smulkųjį verslą?
Smulkusis verslas dažniausiai draudžiamas nuo 500 000 Eur apyvartos. Jam ši paslauga aktuali, nes net ir vieno pirkėjo bankrotas gali sukelti dideles finansines problemas. PK draudimas tokiu atveju veiktų kaip priemonė, galinti stabilizuoti padėtį ir leidžianti išvengti netikėtų nuostolių. Taip pat mažos įmonės visada turi tikslą augti, o dirbti savo rizika gali būti pernelyg nuostolinga. PK draudimas padeda kurti tvarius rizikos valdymo procesus įmonės viduje.
Kaip prekinių kreditų draudimas gali padėti verslo augimui?
Prekinių kreditų draudimas gali padėti įmonės augimui keliais būdais:
  • PK draudimo paslaugos dėka galima ieškoti naujų pirkėjų, siūlyti mokėjimų atidėjimus ir didinti apyvartas. Apyvartos, su išankstiniais mokėjimais, perkėlimas į apyvartą, su atidėjimais, skatina didesnius užsakymų kiekius;
  • PK draudimo paslauga padeda sutaupyti laiko vertinant potencialius pirkėjus, o vadybininkai gali lengviau priimti sprendimus dėl potencialių partnerių;
  • Naudojant PK draudimą, atsiranda platesnis spektras finansavimo paslaugų, kurios prisideda prie įmonės plėtros;
  • PK draudimas suteikia galimybę naudotis draudimo įmonių duomenų baze.
Kokie praradimai yra padengiami apsidraudus?
Jeigu klientas pagal visus reikalavimus praneša draudimo įmonei apie vėluojantį mokėjimą, atitinka nustatytus terminus, tai išmoka jam bus mokama, o praradimai padengiami nustatyto kredito limito ribose.
Kodėl vykdant prekybinę veiklą būtina apsidrausti?
PK draudimas, viena vertus, kaip ir civilinis atsakomybės ar sveikatos draudimas, naudingas tuo, kad gelbėja nuo neplanuotų nuostolių. Kita vertus, jis suteikia papildomas galimybes ir gali veikti kaip verslo skatinimo priemonė.
Ar privalau apsidrausti nuo visų klientų?
Draudimo kompanijos standartiškai nori, jog klientas draustų visus pirkėjus. Tačiau tam tikrais atvejais gali būti taikomos išimtys – svarbu susitarti, kurie pirkėjai turėtų būti išimti iš draudimo poliso, prieš sudarant sutartį.
Ar galiu apdrausti ilgalaikius sandorius, galiojančius ne vienerius metus?
Šiuo metu draudimo kampanijos taiko mėnesio laiko retrospektyvų draudimą. Tai reiškia, kad po sutarties pasirašymo draudžiamos ir tos sąskaitos, kurios išrašytos prieš mėnesį laiko, ir joms nėra suėjęs apmokėjimo terminas.
Ar prekinių kreditų draudimas man padės, jeigu politiniai įvykiai trikdo klientų mokumą?
PK draudimas šiuo atveju galės padėti, jeigu draudimo polise bus nurodyta politinių draudimų opcija.
Kiek kainuoja PK draudimo paslauga?
Norint sužinoti PK draudimo kainą, sąlygas ir nustatytus limitus, reikėtų užpildyti mūsų pateiktą anketą.
Ar taikomi kokie nors apribojimai, norint užsisakyti prekinių kreditų draudimą?
Prekinių kreditų draudimu, gali būti apdraustos visos įmonės kurios vykdo mokėjimus su atidėjimais. Negalimi drausti sandoriai yra tarp susietų įmonių ir avansiniai mokėjimai.
Kaip galiu pilnai išnaudoti prekinių kreditų draudimą, kad gaučiau maksimalią naudą?
Norint išnaudoti pilnai prekinių kreditų draudimą, svarbu atvirai pasikalbėti su jus administruojančių vadybininku apie jūsų poreikius, kad galėtų pateikti galimybių planą.

Prekinių kreditų draudimas gali būti suteikiamas skirtingais variantais. Pasiūlymai pateikiami įvertinant įmonės kelių metų apyvartas, įsiskolinimus, pirkėjų sąrašus, veiklos sektorių ir blogų skolų istorijas. Profesionalias paslaugas teikiantys „Credeo“ ekspertai konsultacijos metu pateiks įmonei naudingiausią pasiūlymą.

Skolų išieškojimas – viskas, ką reikia žinoti apie šią paslaugą

Skolų išieškojimo partnerio samdymas – aktuali paslauga visiems verslams, nepriklausomai nuo jų dydžio. Profesionalūs skolų išieškotojai sutaupo įmonių laiką, finansinius išteklius ir pasiūlo geriausius sprendimų variantus bei įrankius tolimesniam darbui su skolininkais. Į dažniausiai kylančius klausimus apie skolų išieškojimo paslaugą atsako „Credeo“ teisininkė – skolų valdymo ekspertė Asta Kuliešiūtė.

Nuo ko pradėti, norint užsisakyti skolų išieškojimo paslaugą?
Pirmiausiai reikia atsirinkti išorės partnerį, kuriam bus patikėtas skolų išieškojimas. Rekomenduojama susitikus, ką galima efektyviai padaryti pasinaudojus nuotolinėmis platformomis, aptarti siūlomas paslaugas, pasikalbėti apie turimą patirtį, specializaciją ir komandos kompetencijas, išsiaiškinti visus rūpimus klausimus.
Kokie dokumentai reikalingi?
Jei kreditorius pageidauja pačioje pradžioje gauti tik kainodarinį pasiūlymą, pakanka pateikti skolininko identifikacinius duomenis, nurodyti skolos dydį, jos susidarymo laikotarpį bei pažymėti, jei skolininkas veiklą vykdo ar gyvena ne Lietuvoje.
Kai reikia iškart sudėlioti konkrečios skolos išieškojimo veiksmų planą, svarbu pateikti visus skolą pagrindžiančius dokumentus – sutartį su skolininku, skolininkui išrašytas sąskaitas, darbų priėmimo -perdavimo aktus ir pan., turimą susirašinėjimą su skolininku ir kt.
Kita vertus, skolų išieškojimo procese veikia principas „tiek, kiek pakanka“, todėl ikiteisminio išieškojimo stadija dažnu atveju prasideda nuo sąskaitos faktūros ar kita forma esminių skolos duomenų (skolos dydžio, jos susidarymo laikotarpio bei duomenų, aktualių netesybų skaičiavimui) pateikimo.
Kodėl verta samdyti skolų išieškotojus?
Samdyti profesionalų skolų išieškotoją visada verta, nes perleidus skolų administravimą išorės partneriui jis ne tik dės maksimalias pastangas išieškoti skolą, bet ir leis sutaupyti kai kurias įmonės išlaidas – nereikės samdyti naujo darbuotojo, atsakingo už skolų išieškojimą, investuoti į jo kompetencijos kėlimą, nebus patiriamos mokamų duomenų bazių ir registrų naudojimosi išlaidos. Taip pat įmonės sutaupo savo brangų laiką ir visą dėmesį gali skirti pagrindinės veiklos vystymui.
Kaip veikia skolų išieškojimas?
Išskiriami baziniai skolų išieškojimo proceso etapai: ikiteisminis skolų išieškojimas, teisminis skolų išieškojimas ir poteisminis, arba kitaip – priverstinis skolų išieškojimas, kurį vykdo Antstolis, o išorės partneris, kreditoriaus vardu, prižiūri ar procese savalaikiai atliekami visi įstatyme numatyti veiksmai, teikia prašymus Antstoliui dėl papildomų veiksmų atlikimo ir kt.
Dažnai priminimų siuntimo paslauga įvardijama, kaip sudėtinė skolų išieškojimo proceso dalis, tačiau tai nėra tikrasis skolos išieškojimas, nors toks priminimas gali būti rezultatyvus ir nulemti skolos padengimą.
Dar vienas įrankis – skolų pripažinimas beviltiškomis, kurio dėka sumažinami patirti nuostoliai per mokesčių susigrąžinimą.
Koks taikomas laiko limitas, nuo kada, ar iki kada skola gali būti išieškota?
Išskiriamas ieškinio senaties institutas, nustatantis per kokį terminą kreditorius gali kreiptis į teismą dėl savo reikalavimo teisminės gynybos. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnyje t.y. 10 metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams civilinis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Veikiant konkrečiame sektoriuje privalu žinoti, kokie terminai teisminei gynybai yra nustatyti skoloms, kylančioms iš konkrečių santykių.
Ikiteisminio išieškojimo stadija neturi laiko apribojimų, tačiau galioja nerašyta, bet praktikoje patvirtinta taisyklė, kad laikas visada veikia kreditoriaus nenaudai, tai reiškia, kad rizika atgauti skolą mažėja, o išlaidos didėja. Rekomenduojama neatidėti skolos išieškojimo veiksmų ar bent jau pasikonsultuoti su išoriniu partneriu, kokia galima tolimesnių veiksmų strategija.
Kokios skolos gali būti išieškotos?
Visos skolos gali būti išieškotos ar bandomos išieškoti. Svarbu žinoti, kad santykiai, iš kurių kyla skola, turi įtakos pačiam skolos administravimo procesui – susiduriama su skirtingu teisiniu reguliavimu, teismų praktika, įrodinėjimo proceso niuansais ir kt.
Ar pasisamdžius skolų išieškotojus, sugadinsiu prekybinius santykius su klientu?
Profesionalus skolų išieškotojas savo veiklą grindžia būtinybe dėti maksimalias pastangas, jog būtų išsaugoti kaip įmanoma tvaresni kreditoriaus ir skolininko santykiai. Todėl šiandienis skolų išieškojimas nėra toks, kokį prisimena vyresnės kartos, tai nebe grasinimais grįstas procesas, o profesionali derybinė komunikacija, kurios dėka stengiamasi rasti abiems pusėms palankiausią sprendimą.
Ką reiškia „pajausti“ skolininką?
Skolų išieškojimo strategija, konkretūs veiksmai yra aptariami su kreditoriumi. Skolininkams parenkami individualizuoti sprendimai. Būtinas skolininko pajautimas, kad būtų galima priimti teisingiausius sprendimus. Tai yra tikrasis skolų išieškojimas – gebėjimas perprasti skolininko verbalinę ir neverbalinę komunikaciją, iššifruoti kas slypi tarp eilučių, būti vienu žingsniu priekyje ir priimti efektyviausius savalaikius sprendimus konkrečiu atveju.
Patirtis rodo, jog santykis su klientu-skolininku niekada nebus sugadintas, jei pokalbis nepraras žmogiškumo ribų. Kita vertus, ne kiekvienas klientas yra vadinamasis ,,VIP” klientas, kuriam turėtų būti taikoma daug išlygų ir neskubama imtis griežtesnių skolos išieškojimo priemonių. Kai kurių klientų atsisakymas kaip tik įmonei gali atnešti daugiau naudos negu padaryti žalos.
Kokia yra minimali išieškojimo suma?
Teisinė bazė nenumato sumos, nuo kurios kreditorius įgytų teisę pats arba per profesionalų skolų išieškotoją ginti savo teisę į jam priklausančias lėšas. Reikalaujamos sumos dydis turi įtakos dėliojant skolos išieškojimo strategiją, skaičiuojant jos atgavimo kaštus tiek finansine, tiek laiko prasme, tačiau kreditoriui, kurio turimą skolų paketą sudaro daug, kad ir smulkių skolų, bendra suma gali būti reikšminga.
Tai ypač aktualu didžiosioms Lietuvos kompanijoms, veikiančioms tokiuose sektoriuose kaip komunalinių paslaugų teikimas, energetika, telekomunikacijos. Minėtuose sektoriuose veikiančios įmonės arba samdosi išorinę kompetenciją tūkstantinių skolų administravimui arba apskritai formuoja skolų paketus ir parduoda savo reikalavimo teises tretiesiems asmenims.
Kiek kainuoja skolų išieškojimas?
Dažniausiai skolų išieškotojai savo veiklą grindžia sėkmės mokesčio pagrindu – vadinamasis No win-No fee veiklos principas, todėl, kad ir koks sudėtingas skolos išieškojimo procesas būtų, nesėkmės atveju kreditorius nepatiria papildomų išlaidų. Visas patirtas skolos administravimo išlaidas skolų išieškojimo įmonė pasidengia iš savų finansinių resursų.
Vertinant kainodarą, atkreiptinas dėmesys, kad jei skolų išieškojimo įmonė sėkmės mokesčiu apmokęstina kreditorių, ji visuomet gali skolininkui pareikšti reikalavimą padengti kreditoriaus patirtas skolos administravimo išlaidas (pažymėtina, jog kreditoriaus teisę reikalauti skolos administravimo išlaidų atlyginimo įtvirtina LR CK 6.57 straipsnis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas bei kiti teisės aktai, todėl reikalui esant ji gali būti ginama ir teisminėje instancijoje).
Kita vertus, kartais vienos skolos suvaldymas laiku, gali kreditoriui kompensuoti daugelio kitų skolų išieškojimo išlaidas. Todėl svarstant ar kreiptis pagalbos į išorės partnerį, renkantis konkrečią įmonę bendradarbiavimui, siūlytina kainodarą vertinti šiek tiek plačiau ir neapsiriboti tik konkrečiu atveju.
Kas būna, jei nemokus klientas ignoruoja skolų išieškotoją?
Įvertinus esamą skolininko finansinę padėtį, ateities perspektyvą ir kitus rodiklius, dažniausiai procesas persikelia į teisminę instanciją, taip pat duomenys apie kliento nemokumą, teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti perduoti tretiesiems asmenims.
Kas laukia, jeigu skolų išieškojimas bus nesėkmingas?
Dažniausiai skolų išieškojimas grindžiamas sėkmės mokesčiu. Jei skola nebūtų išieškota ikiteisminio išieškojimo etape, tokiu atveju kreditorius nepatirtų papildomų nuostolių. Jei skolos išieškojimo procesas pažengęs, pasiekęs teisminę ir/ar poteisminę stadiją, tuomet kreditorius gali savo nuostolius padidinti teisinėmis ir/ar vykdymo išlaidomis.
Ką reikėtų žinoti prieš pradedant teisminius procesus?
Prieš kreipiantis į teismą, visuomet labai svarbu įsivertinti ne tik būsimo proceso perspektyvas teisme, bet ir maksimaliai susirinkti informaciją apie patį skolininką – esamą finansinę padėtį, turimą turtą, į kurį bus galima nukreipti išieškojimą, duomenis apie padėtį su darbuotojais, ar skolininkas tebevykdo veiklą, ar ne ir kt. Tam skirtos informacinės ataskaitos apie pirkėjus-skolininkus, išsamios finansinės ataskaitos, viešos blogos informacijos apie klientą surinkimas ir susisteminimas ir kiti įrankiai, kurie gali padėti priimti teisingus sprendimus dėliojantis skolos išieškojimo strategiją.

„Credeo“ savo darbo principuose vadovaujasi keliomis taisyklėmis: skola – tai turtas, kurį reikia valdyti profesionaliai, kiekviena skola – gerbtina, nes tai teisėtai ir sąžiningai uždirbti mūsų kliento pinigai. Toks požiūris padeda suformuoti gerus santykius su klientais ir užtikrinti diplomatišką skolų išieškojimo eigą.

Kylant papildomiems klausimais, norint aptarti konkrečius atvejus, prašome kreiptis į mūsų įmonės ekspertus.

Verslo finansavimas – viskas, ką reikia žinoti apie šią paslaugą

Apyvartinių lėšų cirkuliacija ypatingai aktuali smulkiajam ir vidutiniam verslui, tiesiogiai priklausančiam nuo kiekvieno kliento atsiskaitymo. Vienas iš būdų užsitikrinti apyvartines lėšas, saugų ir greitą atsiskaitymą tarp verslo partnerių, valdyti pinigų srautus ir sudaromų sandorių rizikas, yra verslo finansavimo paslauga. Į dažniausiai klientams kylančius klausimus apie verslo finansavimą atsako „Credeo” ekspertas Linas Ražinskas.

Kas yra verslo finansavimas arba faktoringas?
Verslo finansavimas, kitaip faktoringas, yra sąskaitos su atidėjimu išankstinis apmokėjimas. Daugelis pirkėjų šiais laikais prašo taikyti mokėjimo atidėjimus po prekių pristatymo 30, 60, 90 ar daugiau dienų. Faktoringas klientui išmoka pinigus už jo išrašytą sąskaitą pirkėjui iš anksto, nesuėjus atidėto laikotarpio terminui, o klientas grąžina faktoringui išmokėtas jam lėšas, gavus mokėjimus iš pirkėjo. Taip pat faktoringas gali būti ir reversinis – suteikia galimybę klientui prafinansuoti savo tiekėjo sąskaitą.
Kaip veikia ši paslauga?
Klientas kreipiasi į faktoringo įmonę su užklausa, ar gali būti finansuotas jo pirkėjas. Gavus teigiamą sutikimą, klientas turi galimybę išrašyti sąskaitą su atidėjimu pirkėjui, vėliau klientas pateikia sąskaitą faktoringo įmonei, o faktoringo įmonė ją finansuoja. Kai klientas gauna pinigus iš pirkėjo, grąžina faktoringui finansuotus pinigus.
Kiek kainuoja tokia paslauga?
Faktoringo atveju taikomas procentas nuo suteiktos finansuojamos sumos, pavyzdžiui, 0,2% mėnesinių palūkanų nuo suteiktos sumos. Jeigu faktoringas prafinansuoja sąskaitą už 50 000 eurų, tai klientas už mėnesį privalės sumokėti 100 eurų.
Kaip verslo finansavimas gali padėti verslo augimui?
Verslo finansavimas daugeliu atveju skirtas įmonėms, kurios galvoja apie ateitį ir turi planų plėstis, ieško naujų pirkėjų ir neturi sugeneruoto didelio kapitalo. Labai dažnai klientai naudojasi faktoringu, kai turi didelius užsakymus, bet patiria apyvartinių lėšų trūkumą.
Kodėl verslo finansavimas yra geriau už įprastą paskolą?
Sąskaita, kuri yra finansuota, dažniausiai būna apdrausta. Tai reiškia, kad pirkėjo nemokumo atveju, faktoringo klientas neprivalės iš savo lėšų grąžinti finansuotų pinigų.
Ar yra verslo sritys, kurioms geriausiai tinka verslo finansavimas?
Faktoringas tinka visoms verslo sritims, kur yra taikomas pirkėjų mokėjimų atidėjimas.
Kokią informaciją reikia pateikti, norint užsakyti šią paslaugą?
Reikia pateikti savo įmonės paskutinių dviejų metų finansines ataskaitas, norimo prafinansuoti pirkėjo rekvizitus, suderinti finansuojamo kredito limitą ir nustatyti sąskaitos apmokėjimui taikomą atidėjimo laikotarpį.
Ar taikomi apribojimai norint užsisakyti verslo finansavimą?
Pagrindinė sąlyga, kad klientas ir jo norimas finansuoti pirkėjas, neturi turėti blogos mokėjimo istorijos.

„Credeo”, turėdamas daug partnerių, visuomet padeda klientui rasti tinkamą finansuotoją, taip sutaupydamas jo brangų laiką ir rasdamas konkurencingiausią pasiūlymą. Kylant papildomiems klausimais, norint aptarti konkrečius atvejus, prašome kreiptis į mūsų įmonės ekspertus.